Lokaliteter: Breilisikten 19 B: 21.04.2013

Rapportør:Thomas Høyer Hansen
Observatører:Thomas Høyer Hansen
Lokalitet:Breilisikten 19 B (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Dato:21.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen