Lokaliteter: Verpentangen: 12.05.2013

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:12.05.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:regnbyger
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Odontosia carmelita (Brun vårtannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:8
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Biston strataria (Eikelurvemåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
tips? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (12.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx polycommata (Leddvedtungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen