Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Verpentangen: 18.05.2013

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Akershus)
Dato:18.05.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:mildt
Kommentar til funn:og 18 kastanjeoldenborrer
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea illyria (Skogengfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Art:Tortricidae (Viklere)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
minner om lønnebladflatvikler, men flygetiden stemmer ikke. ID tips? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (18.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Emmelina monodactyla (Vindelfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.05.2013)