Lokaliteter: Sauøya: 11.06.2013

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Sauøya (Vågan, Nordland)
Dato:11.06.2013
Registrert:12.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Hov
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (11.06.2013)