Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Verpentangen: 10.06.2013

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Akershus)
Dato:10.06.2013
Registrert:13.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta alni (Orekveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (10.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tethea ocularis (Øyehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (10.06.2013)