Grønnlien: 13.06.2013

Norge»Vestland»Bergen»Grønnlien»13.06.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:13.06.2013
Registrert:14.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Satt på husets grunnmur om ettermiddagen.
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for lokaliteten!
© Frode Falkenberg (13.06.2013)