Olderfjorden sør: 05.07.2013

Norge»Nordland»Vågan»Olderfjorden sør»05.07.2013

Registrert informasjon

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Område:Olderfjorden sør (Vågan, Nordland)
Dato:05.07.2013
Registrert:06.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:skyet, frisk bris, 16 grader
Kommentar til metode:observasjoner kombinert med hoving
Kommentar til funn:Store mengder målere i enga, særlig i kantvegetasjonen, dominert av englundmåler.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:100
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:over alt i enga og kantvegetasjonen
© John Stenersen (05.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:6
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.07.2013)