Lokaliteter: Anjavasshytta: 21.06.2013

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Anjavasshytta (Målselv, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:21.06.2013
Registrert:07.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Observasjon og hoving
Observasjonstype:Tilfeldig
Kommentar til funn:Synes dette ligner en lampronia, men klarer ikke å bestemme art... Funnet i furuskog i Dividalen.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (21.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma affinitata (Nelliklundmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (21.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (21.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Chionodes lugubrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (21.06.2013)