Lokaliteter: Haltdalen: 27.07.2013

Rapportør:Dag O. Bollingmo
Observatører:Dag O. Bollingmo
Lokalitet:Haltdalen (Holtålen, Trøndelag)
Dato:27.07.2013
Registrert:28.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet opphold, vindstille, 13-14 gr.C
Kommentar til metode:Noen rødvinsnorer fram til midnatt

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xestia speciosa (Grått taigafly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (27.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (27.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Hyppa rectilinea (Raggfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (27.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (27.07.2013)