Lokaliteter: Varane, Erdal: 13.08.2013

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Varane, Erdal (Askøy, Vestland)
Dato:13.08.2013
Registrert:18.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (13.08.2013)