Lokaliteter: vågslid: 14.08.2013

Rapportør:Evald Bjørnevik
Observatører:Evald Bjørnevik
Lokalitet:vågslid (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:14.08.2013
Registrert:21.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Evald Bjørnevik (14.08.2013)