Leite: 24.08.2013

Norge»Vestland»Sogndal»Leite»24.08.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Område:Leite (Sogndal, Vestland)
Dato:24.08.2013
Registrert:26.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys
Observasjonstype:Annet
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (24.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma truncata (Bueskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris laterana (Buskflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (24.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris holmiana (Rød flatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (24.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix nervosa
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (24.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Stathmopoda pedella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kan denne være ny for Sogn og Fjordane?
© Turid og Jarle Bakken (24.08.2013)