Lokaliteter: Vestre Sandøya: 12.08.2013

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Dato:12.08.2013
Registrert:26.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet, over 20 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (12.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:1
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (12.08.2013)