Lokaliteter: Skår: 14.06.2013

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Skår (Karmøy, Rogaland)
Dato:14.06.2013
Registrert:20.09.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld
 Håving kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia plumbeolata (Marimjelledvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia valerianata (Vendelrotdvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectoedemia occultella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy. Male. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Elachista nobilella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Male. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter cerasicolella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy. Hunn, gen. prep.
NY Rogaland.
© Leiv Tommas Haugen (14.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella salicis
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Female. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Swammerdamia caesiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen