Lokaliteter: Verpentangen: 23.09.2013

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:23.09.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dryobotodes eremita (Grått eikefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.09.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.09.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tiliacea citrago (Lindegulfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ammoconia caecimacula (Pudderfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.09.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Rhizedra lutosa (Takrørfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
usikker på denne, dukket opp på 2 lokaliteter i dag på lys, et slags rørfly? solid og storvokst. ID-tips? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (23.09.2013)