Lokaliteter: Hesthaugen: 03.10.2013

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:03.10.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet, ca 12 grader, ikke regn
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Funnet inne på området til Åsane Hagesenter! Her beiter den nektar fra en asters-type. Dette er et av det største eksemplarene jeg har sett av Admiral. Og feilfri, så vidt jeg kan bedømme.
© Ole Terland (03.10.2013)