Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 11.10.2013

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:11.10.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, temperaturen sank fra 10-5 grader i løpet av natten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola lota (Brungrått høstfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:7
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen