Lokaliteter: Otteid (Storedal): 12.10.2013

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:12.10.2013
Registrert:13.10.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:14 grader, sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera fagata (Blek høstmåler)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.10.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Betydelig mindre enn de andre høstmålerne rundt utelyset.
© Ivar Stormo (12.10.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Thera variata (Granbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.10.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.10.2013)