Nes, ved Idnestova

Norge»Vestland»Kvam»Nes, ved Idnestova»

Nes, ved Idnestova

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Dryobotodes eremita (Grått eikefly)07.09.201607.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Agrochola helvola (Rødt høstfly)07.09.201607.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Eudonia lacustrata (Skogmosemott)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Ennomos alniaria (Oreflikmåler)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Noctua pronuba (Hagebåndfly)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Thera obeliscata (Furubarmåler)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Eugnorisma glareosa (Grått kilefly)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Ochropleura plecta (Hvitkantfly)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Denticucullus pygmina (Starrfly)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Diarsia dahlii (Augustteglfly)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)07.09.201607.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Acleris variegana (Marmorflatvikler)07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Depressaria badiella07.09.201607.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Ennomos alniaria (Oreflikmåler)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Crypsedra gemmea (Flekkfly)06.09.201606.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Eudonia lacustrata (Skogmosemott)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Noctua pronuba (Hagebåndfly)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Allophyes oxyacanthae (Irrfly)06.09.201606.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Denticucullus pygmina (Starrfly)06.09.201606.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)06.09.201606.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Agrochola helvola (Rødt høstfly)06.09.201606.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Zeiraphera ratzeburgiana (Rustkveldvikler)06.09.201606.09.2016Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)
Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)06.09.201606.09.2016 Nes, ved Idnestova (Kvam, Vestland)