Hopp til hovedinnhold

Lokalitet: Kolgrov

 • Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
  Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Ole Terland (17.04.2024)
 • Aglais urticae (Neslesommerfugl)
  Aglais urticae (Neslesommerfugl) Ole Terland (27.06.2023)
 • Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
  Coenonympha pamphilus (Engringvinge) Ole Terland (13.06.2023)
 • Autographa gamma (Gammafly)
  Autographa gamma (Gammafly) Ole Terland (13.06.2023)
 • Polygonia c-album (Hvit c)
  Polygonia c-album (Hvit c) Ole Terland (12.05.2023)
 • Aglais urticae (Neslesommerfugl)
  Aglais urticae (Neslesommerfugl) Ole Terland (17.05.2022)