Acronicta aceris (Lønnekveldfly)

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: «Macro-heterocera» (Nattsommerfugler makro)
Familie: Noctuidae (Nattfly)
Underfamilie: Acronictinae
Slekt: Acronicta
Art: Acronicta aceris (Lønnekveldfly)

Engelsk navn: The Sycamore

Vertsplanter: Almeslekta (Ulmus), Bjørkeslekta (Betula), Eik (Quercus), Hestekastanje (Aesculus hippocastanum), Hestekastanjeslekta (Aesculus), Lindeslekta (Tilia), Lønneslekta (Acer), Naverlønn (Acer campestre), Platanlønn (Acer pseudoplatanus), Poppelslekta (Populus), Spisslønn (Acer platanoides), Vierslekta (Salix)

Forvekslingsarter: Acronicta psi (Psikveldfly)

Rødlistestatus (2015): Regionalt utdødd