Lepidoptera (Sommerfugler)

ArtAndel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Aglais urticae (Neslesommerfugl)50%4418.04.2021
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)37.5%3519.04.2021
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)25%2217.04.2021
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)12.5%1120.04.2021
Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)12.5%1115.04.2021
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)12.5%1118.04.2021
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)12.5%1115.04.2021
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)12.5%1115.04.2021
Agonopterix heracliana12.5%1115.04.2021
Lithophane lamda (Porskappefly)12.5%1118.04.2021
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)12.5%1115.04.2021
Semioscopis avellanella12.5%1118.04.2021
Phragmatobia fuliginosa (Rustvingespinner)12.5%1111.04.2021
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)12.5%1119.04.2021