Eupithecia

 • Eupithecia intricata (Einerdvergmåler) Kjell Tore Vogsland (14.05.2011)
 • Eupithecia nanata (Lyngdvergmåler) Olav Krogsæter (31.05.2011)
 • Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler) Svein Bekkum (29.05.2011)
 • Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) John Skartveit (26.05.2011)
 • Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler) Dag O. Bollingmo (21.05.2011)
 • Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler) Dag O. Bollingmo (21.05.2011)
 • Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) John Skartveit (23.05.2011)
 • Eupithecia lanceata (Spissvingedvergmåler) Dag O. Bollingmo (20.05.2011)
 • Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler) Svein Bekkum (21.05.2011)
 • Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler) John Skartveit (19.05.2011)
 • Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler) Geirr O Pedersen (18.05.2011)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) Nils Rogn (17.05.2011)
 • Eupithecia virgaureata (Gullrisdvergmåler) Nils Rogn (15.05.2011)
 • Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler) Nils Rogn (13.05.2011)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) Frode Falkenberg (12.05.2011)
 • Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) Svein Bekkum (12.05.2011)
 • Eupithecia indigata (Furudvergmåler) Svein Bekkum (11.05.2011)
 • Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) Frode Falkenberg (10.05.2011)
 • Eupithecia assimilata (Humledvergmåler) Frode Falkenberg (10.05.2011)
 • Eupithecia indigata (Furudvergmåler) John Skartveit (10.05.2011)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) John Skartveit (10.05.2011)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) Olav Krogsæter (10.05.2011)
 • Eupithecia indigata (Furudvergmåler) John Skartveit (09.05.2011)
 • Eupithecia intricata (Einerdvergmåler) Svein Bekkum (09.05.2011)