Hopp til hovedinnhold

Eudonia

 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Skartveit (19.08.2023)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Stein Edward James Grønning (22.08.2023)
 • Eudonia sudetica (Heimosemott)
  Eudonia sudetica (Heimosemott) Leiv Tommas Haugen (09.08.2023)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Øyvind Stickler (13.07.2023)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Turid og Jarle Bakken (25.08.2022)
 • Eudonia pallida (Blek mosemott)
  Eudonia pallida (Blek mosemott) Øyvind Stickler (13.08.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Øyvind Stickler (13.08.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Skartveit (13.08.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Skartveit (13.08.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Skartveit (09.08.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Skartveit (09.08.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Øyvind Stickler (04.08.2022)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Øyvind Stickler (04.08.2022)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) John Skartveit (04.08.2022)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Øyvind Stickler (21.07.2022)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Øyvind Stickler (14.07.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Skartveit (15.07.2022)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Øyvind Stickler (09.07.2022)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Øyvind Stickler (09.07.2022)
 • Eudonia mercurella (Båndmosemott)
  Eudonia mercurella (Båndmosemott) Øyvind Stickler (09.07.2022)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Øyvind Stickler (22.06.2022)
 • Eudonia sudetica (Heimosemott)
  Eudonia sudetica (Heimosemott) Alf Tore Mjøs (26.07.2021)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Øyvind Stickler (31.08.2021)
 • Eudonia alpina (Myrmosemott)
  Eudonia alpina (Myrmosemott) Leiv Tommas Haugen (01.07.2021)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Øyvind Stickler (11.08.2021)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Øyvind Stickler (11.08.2021)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Eudonia mercurella (Båndmosemott)
  Eudonia mercurella (Båndmosemott) Nils Rogn (18.07.2020)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Bjørn Arve Sagvolden (02.08.2020)
 • Eudonia pallida (Blek mosemott)
  Eudonia pallida (Blek mosemott) Alf Tore Mjøs (04.08.2019)
 • Eudonia sudetica (Heimosemott)
  Eudonia sudetica (Heimosemott) Anders Lundberg (25.07.2019)
 • Eudonia pallida (Blek mosemott)
  Eudonia pallida (Blek mosemott) Frode Falkenberg (28.07.2019)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Anders Lundberg (07.08.2018)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Anders Lundberg (31.07.2018)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Anders Lundberg (31.07.2018)
 • Eudonia pallida (Blek mosemott)
  Eudonia pallida (Blek mosemott) Ivar Stormo (18.07.2018)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Stein Rui (31.07.2015)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Stein Rui (13.07.2015)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Grønning (22.09.2016)
 • Eudonia mercurella (Båndmosemott)
  Eudonia mercurella (Båndmosemott) Anders Lundberg (14.09.2016)
 • Eudonia pallida (Blek mosemott)
  Eudonia pallida (Blek mosemott) Eli Gates (23.07.2016)
 • Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
  Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)
 • Eudonia sudetica (Heimosemott)
  Eudonia sudetica (Heimosemott) Anders Lundberg (12.07.2016)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) John Grønning (17.06.2016)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Nils Rogn (14.08.2015)
 • Eudonia alpina (Myrmosemott)
  Eudonia alpina (Myrmosemott) Leiv Tommas Haugen (10.07.2015)
 • Eudonia mercurella (Båndmosemott)
  Eudonia mercurella (Båndmosemott) Leiv Tommas Haugen (05.08.2015)
 • Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
  Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Anders Lundberg (19.09.2015)