vassenden: 10.09.2019

Norway»Innlandet»Lom»vassenden»10.09.2019

Registered data:

Reporter:Vilberg ungdomsskole
Site:vassenden ()
Date:2019-09-10
Activity:Planteregistreringer

Observation


Species:Celtica
Comment:grønn stilk og gul blomst


Artsdatabanken logo
Species:Rhopobota myrtillana
Comment:blå baller


Artsdatabanken logo
Species:Rhopobota myrtillana
Comment:blå bær (små kuler)


Artsdatabanken logo
Species:Campanula rotundifolia
Comment:blå og ligner på en bjelle


Species:Anura
Comment:grønn


Artsdatabanken logo
Species:Cantharellus cibarius
Comment:brun liten sopp


Species:Rhizocarpon
Comment:ser ut som lysegrønn mose som vokser på steiner


Artsdatabanken logo
Species:Sorbus aucuparia subsp. aucuparia
Comment: 


Species:Tipulidae
Comment:(stomkselbein) insekt med langebein


Artsdatabanken logo
Species:Brown trout (Salmo trutta)
Comment:grå og svart fisk