Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 06.06.2014

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:06.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mildt, regn og tåke natta gjennom.
Kommentar til metode:Lysfelle med 400w HQL pære
Kommentar til funn:Bare ett par høydepunkter fra fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Athetis pallustris (Engurtefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (06.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Kommentar:Ny art her, Ny for ON
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (06.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (06.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Roeslerstammia erxlebella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Kommentar:Ny art her, kun ett funn fra Oppland registrert i Artskart tidligere, fra Vang.
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (06.06.2014)