Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn, Hagane: 08.06.2014

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:08.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis overskya, god temperatur.
Kommentar til metode:Liten håvetur gav tre nye artar om eg har bestemt dei rett.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Yezognophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea decrepitalis (Bregneengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art.
© Nils Rogn (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Merknad:10-15
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Merknad:10-15
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art.
© Nils Rogn (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix mansuetella
Merknad:4-5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art.
© Nils Rogn (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Rhigognostis schmaltzella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhigognostis senilella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen