Lokaliteter: Rogn: 11.06.2014

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:11.06.2014
Registrert:14.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Kålmøllen fylte fella!
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)
Artsvariasjonar.
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena perplexa (Brunt nellikfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina morpheus (Brunt urtefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sideridis rivularis (Fiolett nellikfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Abrostola tripartita (Grått neslefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ptilodon capucina (Kameltannspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta megacephala (Ospekveldfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta ziczac (Sikksakktannspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Merknad:>100
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cosmorhoe ocellata (Øyemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Min fyrste sveipemøll i området, satsar på at det er denne arten. Kommentar til nils.rogn@n2u.no
© Nils Rogn (11.06.2014)


Art:Parornix
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2014)