Rogn: 05.07.2014

Norge»Innlandet»Vang»Rogn»05.07.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:05.07.2014
Registrert:14.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna impura (Brungult gressfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha cespitana (Engprydvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia bilunana (Hvit kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Endrosis sarcitrella (Klistermøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Lasionycta imbecilla (Rødknappfly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her. (Kan også vera den lokale C. albipicta).
© Nils Rogn (05.07.2014)
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Polia bombycina (Vinkelhakefly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ulike, men same art?
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Sophronia semicostella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Swammerdamia compunctella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Tinea svenssoni
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her. Artsbestemt av Kai Berggren.
© Nils Rogn (05.07.2014)