Rogn, Hagane: 17.07.2014

Norge»Innlandet»Vang»Rogn, Hagane»17.07.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:17.07.2014
Registrert:21.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hylaea fasciaria (Barskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (17.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (17.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (17.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alcis jubata (Strybarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (17.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia sorbiella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (17.07.2014)