Lokaliteter: Nystøga hyttegrend, Filefjell: 26.07.2015

Rapportør:Anders Lundberg
Observatører:Anders Lundberg
Lokalitet:Nystøga hyttegrend, Filefjell (Vang, Innlandet)
Dato:26.07.2015
Registrert:01.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anarta colletti (Fiolett heifly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia sudetica (Heimosemott)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena confusa (Hvitflekknellikfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Udea nebulalis (Klokkeengmott)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:4
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)
© Anders Lundberg (26.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eana argentana (Sølvskyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (26.07.2015)