Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Hetland: 10.08.2015

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:10.08.2015
Registrert:14.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia pallida (Blek mosemott)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyroploce arbutella (Melbærprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (10.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria permutatella (Treflekket nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (10.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta rorrella
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen