Lokaliteter: Rogn: 15.08.2015

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:15.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klarver, ned til 9 grader.
Kommentar til funn:Utdrag av fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Funn nr. to i år.
© Nils Rogn (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Actebia praecox (Grønt langvingefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ser ut til å vera årviss her.
© Nils Rogn (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Årets fyrste.
© Nils Rogn (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Setina irrorella (Panterspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ikkje hatt i fella her sidan 2011.
© Nils Rogn (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria pulcherrimella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Ny art her. Svein Bekkum stadfestar arten.
© Nils Rogn (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria silesiaca
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Takk til Svein Bekkum for artsbestemming.
© Nils Rogn (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria sordidatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Truleg denne art ifølge Svein Bekkum.
© Nils Rogn (15.08.2015)