Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Njervesanden: 09.08.2015

Rapportør:Fredrik Birkeland
Observatører:Fredrik Birkeland
Lokalitet:Njervesanden (Lindesnes, Agder)
Dato:09.08.2015
Registrert:17.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Platytes alpinella (Blålig nebbmott)
Leveområde:Strandsone
Kommentar:Tar gjerne imot kommentar/korreks på "trodledeplan@gmail.com"
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis vestigialis (Fagerjordfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena bicruris (Mørkt nellikfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila tristella (Okernebbmott)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Archips podana (Stor fruktvikler)
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Merknad:5+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Art:Cnephasia
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Tar gjerne imot hint/kommentar på "trodledeplan@gmail.com"
© Fredrik Birkeland (09.08.2015)


Art:Eudonia
Merknad:4+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Art:Mompha
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen