Lokaliteter: Rogn: 05.09.2015

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:05.09.2015
Registrert:08.09.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eana incanana (Bueskyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia indecorana (Dvergbjørkkveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa recussa (Fiolettbrunt jordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Endrosis sarcitrella (Klistermøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Epione vespertaria (Ospebrannmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eana penziana (Praktskyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria wauaria (Ripsbuemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasionycta proxima (Smellefjellfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa nigricans (Svart jordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Haustens fyrste.
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria badiella
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Har hatt fleire slike i haust, og meiner det må vera denne arten. I så fall ny her.
© Nils Rogn (05.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha parenthesella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.09.2015)