Lokaliteter: Røyneberg: 18.04.2016

Rapportør:Fredrik Birkeland
Observatører:Fredrik Birkeland
Lokalitet:Røyneberg (Sola, Rogaland)
Dato:18.04.2016
Registrert:19.04.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kaldt, regnbyger

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (18.04.2016)
"Negativt" tegnet?
© Fredrik Birkeland (18.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (18.04.2016)