Røyneberg: 18.05.2016

Norge»Rogaland»Sola»Røyneberg»18.05.2016

Registrert informasjon

Rapportør:Fredrik Birkeland
Observatører:Fredrik Birkeland
Område:Røyneberg (Sola, Rogaland)
Dato:18.05.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:11
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (18.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis segetum (Gråpudret jordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Jostein Austevik (ombestemt fra Agrotis cinerea (Brunhalsjordfly))
Tar gjerne imot korreks på "trodledeplan@gmail.com", om jeg skulle ha bommet på denne. Ny art for meg på Røyneberg!
© Fredrik Birkeland (18.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art for meg på Røyneberg
© Fredrik Birkeland (18.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art for meg på Røyneberg
© Fredrik Birkeland (18.05.2016)