Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn, Hagane: 13.06.2016

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:13.06.2016
Registrert:15.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya, varmt
Kommentar til metode:Tur med håven på kveldstid. Hundrevis av kålmøll gjorde det vanskeleg å skilje ut andre, meir interessante mikroar.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.06.2016)


Art:Eupithecia (Dvergmålere)
Merknad:5-6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllocnistis labyrinthella (Ospeminérmøll)
Merknad:ca. 10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Lampronia capitella (Ripsknoppmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Merknad:20-30
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Merknad:>1000
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Tortricidae (Viklere)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Beklagar dårleg foto, men kan dette vera ein Cydia strobilella (Kongleglansviklar)? Var nokså slitt. nils.rogn@n2u.no
© Nils Rogn (13.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix nigricomella
Antall:1
Merknad:Ny art her.
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av Kai Berggren.
© Nils Rogn (13.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ectoedemia septembrella
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av Kai Berggren. Ny art her.
© Nils Rogn (13.06.2016)


Art:Gelechiinae M. tenebrella/E. unicolorella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Helst Monochroa tenebrella vil eg tru.
© Nils Rogn (13.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (13.06.2016)