Lokaliteter: Hetland: 20.09.2016

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:20.09.2016
Registrert:23.09.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Høydepunkter 21 & 22.9.16
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola lota (Brungrått høstfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (20.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aporophyla nigra (Stort lyngheifly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (20.09.2016)