Lokaliteter: Manum: 02.11.2016

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:02.11.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:solskinn , 5+ grader
Kommentar til metode:Hvilte i nærheten av lyskilde
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (02.11.2016)