Lokaliteter: Manum: 02.11.2016

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:02.11.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klarvær , 5+ grader
Kommentar til metode:hvile rundt lyskilde
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (02.11.2016)