Lokaliteter: Rogn: 25.06.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:25.06.2017
Registrert:26.06.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Liten ettermiddagstur med håven gav to nye artar!
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbagana (Ryllikrotvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Leif Aarvik støttar forslag til art. Ny for meg.
© Nils Rogn (25.06.2017)
© Nils Rogn (25.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Odezia atrata (Sotmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cauchas fibulella
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ikkje registrert denne her før.
© Nils Rogn (25.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Eulamprotes unicolorella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen