Lokaliteter: Manum: 24.07.2017

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:24.07.2017
Registrert:27.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (24.07.2017)