Lokaliteter: Manum: 14.02.2018

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:14.02.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:overskyet og 2+
Kommentar til funn:Individet som normalt har flygetid i juni-august ble funnet i live hvilende på snøen. Det er andre funnet av denne arten på få dager og det har nettopp vært 12-grader.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (14.02.2018)