Sørkedalen 914: 09.10.2018

Norge»Oslo»Oslo»Sørkedalen 914»09.10.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Område:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:09.10.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mildt og fuktig
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ptilophora plumigera (Fjærtannspinner)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (09.10.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:21
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:8 hunner
© Dag Øivind Ingierd (09.10.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:6
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (09.10.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:4
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen