Lokaliteter: Sørkedalen 914: 11.10.2018

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:11.10.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mildt og fuktig
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ptilophora plumigera (Fjærtannspinner)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (11.10.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:9
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen