Rogn, Hagane: 21.04.2019

Norge»Innlandet»Vang»Rogn, Hagane»21.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:21.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya, + 5 på natta.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:14
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:25
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Merknad:ca. 75
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia suberinella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis avellanella
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen