Lokaliteter: Rogn: 22.04.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:22.04.2019
Registrert:23.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Litt overskya, ned mot null grader.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (22.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix humiliella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Art bekrefta av Kai Berggren. Tidleg observasjon, men skal overvintre som vaksen.
© Nils Rogn (22.04.2019)