Lokaliteter: Rogn: 29.04.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:29.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klarver, ned mot null grader.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:13
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:8
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Nokre variable utgåver incerta + eitt vaccinii.
© Nils Rogn (29.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella sorbi
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.04.2019)
Mest truleg S. sorbi, evt. S. lapponica.
© Nils Rogn (29.04.2019)