Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sørkedalen 914: 28.09.2019

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:28.09.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Gortyna flavago (Tistelstengelfly)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.09.2019)